Gegevensbescherming (GDPR / AVG)

Gegevensbescherming (GDPR / AVG)

Gegevensbescherming (GDPR / AVG) 1 februari 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De gegevens die u als klant verstrekt aan The Chocolate Bar Nijmegen worden:

1) Alleen gebruikt voor levering van goederen en diensten.

2) Niet verstrekt aan derden.

3) Na verloop van tijd verniettigd.

4) Alleen bewaard indien er sprake is van facturatie en of levering van goederen en of diensten tbv de Belastingverwerking.

5) Uw gegevens worden niet digitaal bewaard tenzij punt 4 van toepassing is.

Zie ook: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg